• TPHCM: Điều chỉnh quy định về diện tích tối thiểu khi tách thửa
TPHCM: Điều chỉnh quy định về diện tích tối thiểu khi tách thửa
21/10/14 \ Thông Tin Quy Hoạch Đô Thị

UBND TP vừa ban hành quy định về diện tích tối thiểu khi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TPHCM thực hiện việc tách thửa đất ở.

  • Hà Nội công bố quy hoạch 3 thị trấn ven đô
Hà Nội công bố quy hoạch 3 thị trấn ven đô
22/10/14 \ Thông Tin Quy Hoạch Đô Thị

UBND thành phố Hà Nội vừa có các quyết định công bố quy hoạch chung 3 thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì), thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa), thị trấn Nỉ (huyện Sóc Sơn) tỉ lệ 1/5.000.