• Hà Nội điều chỉnh quy hoạch đô thị vệ tinh Sơn Tây
Hà Nội điều chỉnh quy hoạch đô thị vệ tinh Sơn Tây
24/10/14 \ Thông Tin Quy Hoạch Đô Thị

UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5377/QĐ-UBND, điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5631/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung thị xã Sơn Tây đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

  • Đất trong quy hoạch vẫn được tách thửa
Đất trong quy hoạch vẫn được tách thửa
23/10/14 \ Thông Tin Quy Hoạch Đô Thị

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố.