TẦNGTÌNH TRẠNGSẢN PHẨMDTGIÁ/M2NGỦWCB.CÔNGTỔNG TIỀN
 
select
    
select
 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 742 items in 38 pages
2-A04
Bán căn A04 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 66.91 17.80 22 Tây bắc 1,190,998,000
2-A05
Bán căn A05 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 64.45 17.12 22 Tây bắc 1,103,384,000
2-A06
Bán căn A06 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 79.45 16.30 32 Tây bắc 1,295,035,000
2-A07
Bán căn A07 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 79.45 15.82 32 Tây bắc 1,256,899,000
2-A08
Bán căn A08 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 66.91 16.12 22 Tây bắc 1,078,589,200
2-A09
Bán căn A09 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 89.21 16.12 32 Tây bắc 1,438,065,200
2-A10
Bán căn A10 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 89.21 16.12 32 Đông bắc 1,438,065,200
2-B03
Bán căn B03 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 66.91 17.90 22 Đông bắc 1,197,689,000
2-B04
Bán căn B04 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 64.45 17.55 22 Đông bắc 1,131,097,500
2-B05
Bán căn B05 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 79.45 16.22 32 Đông bắc 1,288,679,000
2-B06
Bán căn B06 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 79.45 Thỏa thuận 32 Đông bắc Thỏa thuận
2-B07
Bán căn B07 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 64.45 17.55 22 Đông bắc 1,131,097,500
2-B08
Bán căn B08 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 79.45 16.71 32 Đông bắc 1,327,609,500
2-C04
Bán căn C04 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 79.45 16.71 32 Đông bắc 1,327,609,500
2-C05
Bán căn C05 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 64.45 17.55 22 Đông bắc 1,131,097,500
2-C06
Bán căn C06 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 79.45 16.71 32 Đông bắc 1,327,609,500
2-C07
Bán căn C07 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 79.45 16.22 32 Đông bắc 1,288,679,000
2-C08
Bán căn C08 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 64.45 17.55 22 Đông bắc 1,131,097,500
2-C09
Bán căn C09 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 66.91 18.25 22 Đông bắc 1,221,107,500
2-C10
Bán căn C10 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 55.05 17.89 21 Tây Nam 984,844,500

Webone hết hạn! Bạn có thể
Thuê lại Website này Mua lại Website này