Căn hộ 46.92m2

Căn hộ 46.92m2

Căn hộ 62.8m2

Căn hộ 62.8m2

Căn hộ 65.9m2

Căn hộ 65.9m2

Căn hộ 69,9m2

Căn hộ 69,9m2

Căn hộ 77.6m2

Căn hộ 77.6m2

Mẫu 2 51.3m2

Mẫu 2 51.3m2

Mẫu 3 58,2m2

Mẫu 3 58,2m2

Mặt bằng căn hộ 77.6m2

Mặt bằng căn hộ 77.6m2

Mặt bằng căn hộ 62.8m2

Mặt bằng căn hộ 62.8m2

Mặt bằng căn hộ 66.9m2

Mặt bằng căn hộ 66.9m2

Mặt bằng tổng thể

Mặt bằng tổng thể

Mặt bằng tầng điển hình

Mặt bằng tầng điển hình

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này