• Hà Nội cho cơ chế đặc thù ‘thúc’ tiến độ khu đô thị sinh thái Hòa Lạc
Hà Nội cho cơ chế đặc thù ‘thúc’ tiến độ khu đô thị sinh thái Hòa Lạc
Ngày cập nhật: 26/12/2016 » Thị trường nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa qua đã giao các cơ quan chức năng hướng dẫn các Nhà đầu tư về quy trình thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời đề xuất cơ chế đặc thù đẩy nhanh thủ tục và tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị sinh thái Hòa Lạc.

Theo đó, ngày 20/12, UBND TP. Hà Nội ban hành Văn bản 7220/UBND-ĐT. Văn bản có nội dung chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về việc lập quy hoạch và đầu tư xây dựng đô thị Hòa Lạc.

UBND TP giao Sở Quy hoạch & Kiến trúc chủ trì phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương hướng dẫn Liên danh (Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thu Hà và Công ty CFLD (Singapore) Investment Pte.Ltd) và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico). Những đơn vị này được giao nghiên cứu, đề xuất ý tưởng mới lồng ghép, bổ sung vào đồ án Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, báo cáo UBND TP trước ngày 31/12/2016, báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét thông qua.

Dựa vào đó, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội hoàn thiện đồ án Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thực hiện lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội hướng dẫn các Nhà đầu tư tổ chức triển khai nghiên cứu lập Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái Hòa Lạc. Viện cũng thẩm định, trình UBND TP phê duyệt.

UBND TP giao Sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất của các Nhà đầu tư hướng dẫn các Nhà đầu tư về quy trình thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đề xuất cơ chế đặc thù đẩy nhanh thủ tục và tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị sinh thái Hòa Lạc; báo cáo UBND TP trước ngày 31/12/2016.

(Theo Vietnamnet)