• Tp.HCM dành 4.260 tỷ đồng đầu tư 115 dự án
Tp.HCM dành 4.260 tỷ đồng đầu tư 115 dự án
Ngày cập nhật: 3/1/2017 » Thông Tin Quy Hoạch Đô Thị

Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Thành Phong vừa qua đã ký ban hành Quyết định chủ trương đầu tư đối với 115 dự án nhóm C sử dụng vốn cân đối ngân sách TP. Tổng mức đầu tư cho 115 dự án này là 4.260 tỷ đồng.

Theo Quyết định, chủ đầu tư căn cứ chủ trương đầu tư đã được phê duyệt phải hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư. Sở Kế hoạch - Đầu tư theo đó có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện, báo cáo UBND TP.

Dự án có tổng mức đầu tư là 4.260 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách TP là 3.960 tỷ đồng. Nguồn vốn khác là 299,4 tỷ đồng, Thời gian hoàn thành tổng thể tùy theo từng dự án, dự kiến chậm nhất đến năm 2020.

Nhóm đầu tư giáo dục - đào tạo gồm 37 dự án với tổng mức vốn đầu tư là 1.192 tỷ đồng. Dự án nâng cấp mở rộng Trường THCS - THPT Thạnh An thuộc xã đảo Thạnh An, Cần Giờ là dự án đáng chú ý nhất. Trường mới theo kế hoạch sẽ xây dựng 6 phòng học, các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ, tổng vốn đầu tư 44,8 tỷ đồng ới thời gian thực hiện từ 2017 - 2019. 

Quyết định cũng nêu rõ nội dung đầu tư cho y tế có 6 dự án; đầu tư vào khoa học - công nghệ 1 dự án; 14 dự án đầu tư vào văn hóa - thể thao và xã hội; 9 dự án đầu tư cho môi trường 9; 11 dự án giao thông; 3 dự án nông nghiệp 3…

(Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính)