• Ban hành định mức sử dụng đất xây dựng trường học
Ban hành định mức sử dụng đất xây dựng trường học
Ngày cập nhật: 10/3/2017 » Thông Tin Quy Hoạch Đô Thị

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 01/2017/TT-BTNMT quy định về định mức sử dụng đất xây dựng trường học. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/3/2017.

Theo đó, thông tư quy định định mức sử dụng đất xây dựng trường học như sau:

Định mức sử dụng đất đối với trường đại học là từ 50.000m2 đến 240.000m2;

Đối với trường cao đẳng từ 30.000m2 đến 75.000m2;

Đối với trường trung cấp nghề từ 10.000m2 đến 50.000m2;

Đối với trường trung học phổ thông có quy mô dân số dưới 50 nghìn người là từ 10.000m2 đến 25.000m2;

Đối với trường trung học cơ sở có quy mô dân số dưới 5 nghìn người, từ 2.000m2 đến dưới 3.500m2;

Đối với trường tiểu học có quy mô dân số dưới 5 nghìn người, từ 2.000m2 đến dưới 3.500m2;

Đối với trường mầm non có quy mô dân số dưới 5 nghìn người, từ 2.000m2 đến dưới 3.000m2.

Đồng thời, Thông tư 01 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng quy định về định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, thể dục, thể thao, y tế ở cấp xã, huyện, tỉnh và cấp trung ương.

(Theo Báo Xây dựng Online)