• Hà Nội kiểm tra, rà soát quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước
Hà Nội kiểm tra, rà soát quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước
Ngày cập nhật: 17/3/2017 » Thông Tin Quy Hoạch Đô Thị

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 119/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp về việc phê duyệt giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ trên địa bàn TP.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội chấp thuận đề xuất của Hội đồng xác định giá bán nhà ở TP tại Tờ trình số 294/TTr-HĐXDGBNƠ, ngày 7/9/2016 (Sở Xây dựng đại diện ký trình) về việc phê duyệt giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, Hội đồng xác định giá bán nhà ở TP, Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện về giá bán nhà, địa điểm, diện tích, đối tượng đủ điều kiện được bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định pháp luật hiện hành; Sở Xây dựng được giao rà soát kỹ, hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trình UBND TP xem xét, quyết định.

Đồng thời, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp, chủ trì với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục thuế TP, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cùng đơn vị liên quan thực hiện rà soát, kiểm tra, thống kê toàn bộ quỹ nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Hà Nội.

Các cơ quan này sẽ rà soát, thống kê về số lượng; nguồn gốc, quá trình sử dụng; diện tích nhà, đất; cá nhân, hộ gia đình, tổ chức thuê nhà, đất theo hợp đồng, thời gian chủ sử dụng thực tế; thực hiện báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; quá trình xử lý của các cơ quan có thẩm quyền đối với mỗi địa điểm từ 1/1/2015 đến nay (nếu có)…

Trên cơ sở đó, thực hiện phân loại và đề xuất phương án xử lý cụ thể báo cáo UBND TP và dự thảo văn bản của UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy. Hà Nội yêu cầu công tác này phải được hoàn thành trong tháng 3/2017.

(Theo Kinh tế & Đô thị Online)