• Tp.HCM ban hành quy định giúp giảm ùn tắc thủ tục nhà đất
Tp.HCM ban hành quy định giúp giảm ùn tắc thủ tục nhà đất
Ngày cập nhật: 30/8/2017 » Thông Tin Quy Hoạch Đô Thị

Vừa qua, UBND Tp.HCM đã ra Quy định phối hợp giải quyết thủ tục cho thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP.

Cụ thể, theo quy định mới ban hành, việc tiếp nhận, trả kết quả sẽ được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Trong khi đó, thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tại nơi tiếp nhận hồ sơ, không kể các ngày nghỉ, ngày lễ; không tính thời gian xem xét xử lý trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định và không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã cũng như thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Đồng thời, thời gian trả kết quả được tính kể từ ngày có kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ; người sử dụng đất ký hợp đồng thuê đất trong trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm; người sử dụng đất nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính nếu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính. Mặt khác, trong trường hợp được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính, cơ quan có thẩm quyền xác định người sử dụng đất được miễn nghĩa vụ tài chính.

(Theo Nhịp sống Kinh doanh)