• Phòng bếp siêu tiết kiệm diện tích gia chủ nào cũng mơ ước
Phòng bếp siêu tiết kiệm diện tích gia chủ nào cũng mơ ước
Ngày cập nhật: 30/8/2017 » Thông Tin Quy Hoạch Đô Thị

Nhiều người cho rằng phòng bếp có diện tích nhỏ thì sẽ thật khó chịu và bất tiện nhưng sự thật không hẳn là như vậy nếu chúng ta thiết kế bếp theo kiểu này.

Nội dung chỉ thị nêu rõ, chủ đầu tư các dự án có trách nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung cư ngay sau khi đủ điều kiện để thành lập Ban quản trị và thực hiện bàn giao hồ sơ nhà chung cư, thu, bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư cho Ban quản trị.

UBND các huyện, quận, thị xã (nơi có nhà chung cư) có trách nhiệm trong việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư của chủ đầu tư cho ban quản trị; quyết toán số liệu, bàn giao kinh phí bảo trì giữa Ban quản trị và chủ đầu tư.

Trong khi đó, UBND huyện, quận, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn (nơi có nhà chung cư) trong việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư khi chủ đầu tư đã tổ chức hội nghị nhà chung cư nhưng không đủ số lượng người tham gia hoặc chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư khi đã đủ điều kiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

Mặt khác, tiến hành tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định hiện hành.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, rà soát việc sử dụng căn hộ chung cư, diện tích kinh doanh dịch vụ trong nhà chung cư đề xuất xử lý theo Khoản 11 và Khoản 12 Điều 6 của Luật Nhà ở. Không cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mà có sử dụng nhà chung cư vào các mục đích mà Luật Nhà ở đã cấm. Cùng với đó, rà soát các Giấy chứng nhận đăng ký đã cấp, trường hợp phát hiện có sử dụng nhà vào các mục đích mà Luật Nhà ở đã cấm thì yêu cầu hộ kinh doanh, hợp tác xã chấm dứt việc sử dụng.

Trong quý III/2017, việc lập và triển khai kế hoạch kiểm tra sẽ được thực hiện.

(Theo Đầu tư Chứng khoán)