• Hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
Ngày cập nhật: 10/12/2008 » Mẫu các loại văn bản

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở số 90/2006/NĐ-CP ban hành ngày 6/9/2006.

Toàn văn nghị định (Click vào đây)