• Thu tiền sử dụng đất
Thu tiền sử dụng đất
Ngày cập nhật: 10/12/2008 » Mẫu các loại văn bản

Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 3/12/2004 về thu tiền sử dụng đất.

Toàn văn nghị định. (click vào đây)