Hướng dẫn đăng ký thành viên

Vào website: https://nhadat24h.net Click vào link Đăng ký ở phần menu trên cùng. Form như sau hiện ra:

Đăng Ký
1 – Chọn đối tượng: Môi giới hoặc cá nhân

2 – Chọn tỉnh thành nơi bạn đăng tin bất động sản

3 - Nhập vào email đăng nhập của bạn. Hãy dùng Email có thật để đăng ký vì hệ thống sẽ giửi thư vào email này của bạn.

4 – Nhập vào mật khẩu: đây là mật khẩu tự chọn chứ không phải mật khẩu đăng nhập email của bạn, để đảm bảo an toàn bạn hãy chon mật khẩu dài hơn 6 ký tự

5 - Nhập vào tên đại diện: Tên của gọi cá nhân bạn hoặc tên công ty của bạn.

6 – Nhập nick Yahoo: Nhập nick chat Yahoo của bạn

7 -  Điện thoại cố định: Nhập vào điện thoại cố định của bạn.

8 - Điện thoại di động: Nhập vào điện thoại di động của bạn.

9 – Địa chỉ liên lạc: Nhập vào địa chỉ liên lạc của bạn.

10 – Url Web: Phần này không bắt bộc

11– Nhập vào mã an toàn: Là 3 số hiện ra trong ảnh ở trên bạn nhập đúng 3 số đây vào ô mã an toàn. Ví dụ trong trường hợp ảnh trên là: 866

Sau khi nhập đúng các thông số trên bạn ấn nút “Đăng Ký” nếu thành công bạn sẽ được chuyển đến from đăng tin.