Có 2 cách để tăng điểm tích lũy.

1, Cách 1

- Mỗi lần đăng mới tin được cộng 100 điểm tích lũy.

- Mỗi lần sửa tin được cộng 80 điểm tích lũy.

- Mỗi lần up tin lên đầu trang được cộng 10 điểm tích lũy.

 

2, Cách 2

- Tăng điểm tích lũy bằng cách nạp Gold24h vào tài khoản. Số điểm tích lũy được cộng vào tương đương với số Gold24h nạp vào tài khoản.

Ví dụ: Nạp 15.000 Gold24h thì sẽ được cộng 15.000 điểm tích lũy.

Click vào đây để nạp Gold24h

 

DMCA.com Protection Status
firework