• Nhà đầu tư găm đất nông nghiệp chờ tăng giá sau quyết định tách thửa
Nhà đầu tư găm đất nông nghiệp chờ tăng giá sau quyết định tách thửa
30/01/18 \ Thị trường nhà đất

Sau khi Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định về diện tích đất tách thửa tối thiểu chính thức được ban hành, nhiều nhà đầu tư (NĐT) sở hữu đất vườn, đất nông nghiệp đã “găm hàng” chờ thời điểm lên giá bán lại cho doanh nghiệp (DN), NĐT.

  • Tranh mua đất nền ngoại thành Sài Gòn dù giá tăng  chóng mặt
Tranh mua đất nền ngoại thành Sài Gòn dù giá tăng chóng mặt
30/01/18 \ Thị trường nhà đất

Tranh mua đất nền ngoại thành Sài Gòn dù giá tăng 'chóng mặt'