Bán nhà đất Huyện Đông Anh giá từ 3 Tỷ đến dưới 5 Tỷ

  Chung cư hc golden city vị trí vàng, tiện ích cao cấp, giá chỉ từ 3,2 tỷ/căn
  Chung cư hc golden city vị trí vàng, tiện ích cao cấp, giá chỉ từ 3,2 tỷ/căn
  Chung cư hc golden city vị trí vàng, tiện ích cao cấp, giá chỉ từ 3,2 tỷ/căn
  Chung cư hc golden city vị trí vàng, tiện ích cao cấp, giá chỉ từ 3,2 tỷ/căn
  Chung cư hc golden city vị trí vàng, tiện ích cao cấp, giá c...

  5/6/2023, lúc: 8 giờ 18 phút

  Mr. Tuấn
  mr. tuấn
  Bán đất đấu giá x2 đài bi xã uy nỗ huyện đông anh tp hà nội
  Bán đất đấu giá x2 đài bi xã uy nỗ huyện đông anh tp hà nội
  Bán đất đấu giá x2 đài bi xã uy nỗ huyện đông anh tp hà nội
  Bán đất đấu giá x2 đài bi xã uy nỗ huyện đông anh tp hà nội
  Bán đất đấu giá x2 đài bi xã uy nỗ huyện đông anh tp hà nội

  3/6/2023, lúc: 22 giờ 43 phút

  Donganhland.com.vn
  donganhland.com.vn
  Bán đất đấu giá dục tú đông anh mặt đường quy hoạch 60m cầu tứ liên
  Bán đất đấu giá dục tú đông anh mặt đường quy hoạch 60m cầu tứ liên
  Bán đất đấu giá dục tú đông anh mặt đường quy hoạch 60m cầu tứ liên
  Bán đất đấu giá dục tú đông anh mặt đường quy hoạch 60m cầu tứ liên
  Bán đất đấu giá dục tú đông anh mặt đường quy hoạch 60m cầu ...

  3/6/2023, lúc: 15 giờ 21 phút

  Donganhland.com.vn
  donganhland.com.vn
  Bán đất đấu giá tiên dương khu x3 lương nỗ 92m 4 tỷ70tr
  Bán đất đấu giá tiên dương khu x3 lương nỗ 92m 4 tỷ70tr
  Bán đất đấu giá tiên dương khu x3 lương nỗ 92m 4 tỷ70tr
  Bán đất đấu giá tiên dương khu x3 lương nỗ 92m 4 tỷ70tr

  3/6/2023, lúc: 10 giờ 46 phút

  Nguyễn Quốc Huy
  nguyễn quốc huy
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x9 cán khê mặt đường 40m 3tỷ4...

  3/6/2023, lúc: 10 giờ 46 phút

  Nguyễn Quốc Huy
  nguyễn quốc huy
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x5 nguyên khê 70m 4tỷ130
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x5 nguyên khê 70m 4tỷ130
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x5 nguyên khê 70m 4tỷ130
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x5 nguyên khê 70m 4tỷ130
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x5 nguyên khê 70m 4tỷ130

  3/6/2023, lúc: 10 giờ 46 phút

  Nguyễn Quốc Huy
  nguyễn quốc huy
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu đại bằng 90m đường 10m 3tỷ400
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu đại bằng 90m đường 10m 3tỷ400
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu đại bằng 90m đường 10m 3tỷ400
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu đại bằng 90m đường 10m 3tỷ400
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu đại bằng 90m đường 10m 3tỷ400

  3/6/2023, lúc: 10 giờ 45 phút

  Nguyễn Quốc Huy
  nguyễn quốc huy
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x4 thôn đồng sát cv vintech 78m 3tỷ500
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x4 thôn đồng sát cv vintech 78m 3tỷ500
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x4 thôn đồng sát cv vintech 78m 3tỷ500
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x4 thôn đồng sát cv vintech 78m 3tỷ500
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x4 thôn đồng sát cv vintech 7...

  3/6/2023, lúc: 10 giờ 45 phút

  Nguyễn Quốc Huy
  nguyễn quốc huy
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x6 cán khê 82m cạnh tổ hợp công viên 4 1
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x6 cán khê 82m cạnh tổ hợp công viên 4 1
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x6 cán khê 82m cạnh tổ hợp công viên 4 1
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x6 cán khê 82m cạnh tổ hợp công viên 4 1
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x6 cán khê 82m cạnh tổ hợp cô...

  3/6/2023, lúc: 10 giờ 46 phút

  Nguyễn Quốc Huy
  nguyễn quốc huy
  Bán đất đấu giá mai lâm, khu dịch vụ lê xá, lô góc 60m, 4tỷ800
  Bán đất đấu giá mai lâm, khu dịch vụ lê xá, lô góc 60m, 4tỷ800
  Bán đất đấu giá mai lâm, khu dịch vụ lê xá, lô góc 60m, 4tỷ800
  Bán đất đấu giá mai lâm, khu dịch vụ lê xá, lô góc 60m, 4...

  3/6/2023, lúc: 10 giờ 46 phút

  Nguyễn Quốc Huy
  nguyễn quốc huy
  Bán đất đấu giá vân nội khu x5 đông tây 83m mặt đường qh 25m
  Bán đất đấu giá vân nội khu x5 đông tây 83m mặt đường qh 25m
  Bán đất đấu giá vân nội khu x5 đông tây 83m mặt đường qh 25m
  Bán đất đấu giá vân nội khu x5 đông tây 83m mặt đường qh 25m
  Bán đất đấu giá vân nội khu x5 đông tây 83m mặt đường qh 25m

  3/6/2023, lúc: 10 giờ 46 phút

  Nguyễn Quốc Huy
  nguyễn quốc huy
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x1 nguyên khê 80m 3tỷ840tr
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x1 nguyên khê 80m 3tỷ840tr
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x1 nguyên khê 80m 3tỷ840tr
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x1 nguyên khê 80m 3tỷ840tr
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x1 nguyên khê 80m 3tỷ840tr

  3/6/2023, lúc: 10 giờ 46 phút

  Nguyễn Quốc Huy
  nguyễn quốc huy
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x2 sơn du 80m 3tỷ100
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x2 sơn du 80m 3tỷ100
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x2 sơn du 80m 3tỷ100
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x2 sơn du 80m 3tỷ100
  Bán đất đấu giá nguyên khê khu x2 sơn du 80m 3tỷ100

  3/6/2023, lúc: 10 giờ 46 phút

  Nguyễn Quốc Huy
  nguyễn quốc huy
  Bán đất đấu giá vân nội, khu x4 thôn đầm 85m, 2 mặt đường, 4tỷ500
  Bán đất đấu giá vân nội, khu x4 thôn đầm 85m, 2 mặt đường, 4tỷ500
  Bán đất đấu giá vân nội, khu x4 thôn đầm 85m, 2 mặt đường, 4tỷ500
  Bán đất đấu giá vân nội, khu x4 thôn đầm 85m, 2 mặt đường, 4tỷ500
  Bán đất đấu giá vân nội, khu x4 thôn đầm 85m, 2 mặt đường, 4...

  3/6/2023, lúc: 10 giờ 45 phút

  Nguyễn Quốc Huy
  nguyễn quốc huy
  Bán đất đấu giá kim nỗ khu x4 đoài sát trục kinh doanh 66m 3tỷ300
  Bán đất đấu giá kim nỗ khu x4 đoài sát trục kinh doanh 66m 3tỷ300
  Bán đất đấu giá kim nỗ khu x4 đoài sát trục kinh doanh 66m 3tỷ300
  Bán đất đấu giá kim nỗ khu x4 đoài sát trục kinh doanh 66m 3tỷ300
  Bán đất đấu giá kim nỗ khu x4 đoài sát trục kinh doanh 66m 3...

  3/6/2023, lúc: 10 giờ 45 phút

  Nguyễn Quốc Huy
  nguyễn quốc huy
  Bán đất đấu giá tiên dương khu x6 tiên kha 83m 4tỷ150
  Bán đất đấu giá tiên dương khu x6 tiên kha 83m 4tỷ150
  Bán đất đấu giá tiên dương khu x6 tiên kha 83m 4tỷ150
  Bán đất đấu giá tiên dương khu x6 tiên kha 83m 4tỷ150
  Bán đất đấu giá tiên dương khu x6 tiên kha 83m 4tỷ150

  3/6/2023, lúc: 10 giờ 45 phút

  Nguyễn Quốc Huy
  nguyễn quốc huy
  Bán đất đấu giá tiên dương x5 trung oai kinh doanh luôn 72m 5tỷ
  Bán đất đấu giá tiên dương x5 trung oai kinh doanh luôn 72m 5tỷ
  Bán đất đấu giá tiên dương x5 trung oai kinh doanh luôn 72m 5tỷ
  Bán đất đấu giá tiên dương x5 trung oai kinh doanh luôn 72m 5tỷ
  Bán đất đấu giá tiên dương x5 trung oai kinh doanh luôn 72m ...

  3/6/2023, lúc: 10 giờ 45 phút

  Nguyễn Quốc Huy
  nguyễn quốc huy
  P/lô căn góc ô tô đỗ c&#...

  30/5/2023, lúc: 15 giờ 31 phút

  Hải - Hoàng Mai
  hải - hoàng mai
  Bán lô góc đấu giá x1 nguyên khê giá rẻ nhất đông anh năm 2022
  Bán lô góc đấu giá x1 nguyên khê giá rẻ nhất đông anh năm 2022
  Bán lô góc đấu giá x1 nguyên khê giá rẻ nhất đông anh năm 20...

  30/5/2023, lúc: 11 giờ 10 phút

  Donganhland.com.vn
  donganhland.com.vn
  Bán đất đấu giá x9 cán khê nguyên khê đông anh đường quy hoạch 40m
  Bán đất đấu giá x9 cán khê nguyên khê đông anh đường quy hoạch 40m
  Bán đất đấu giá x9 cán khê nguyên khê đông anh đường quy hoạch 40m
  Bán đất đấu giá x9 cán khê nguyên khê đông anh đường quy hoạch 40m
  Bán đất đấu giá x9 cán khê nguyên khê đông anh đường quy hoạ...

  23/5/2023, lúc: 17 giờ 16 phút

  Donganhland.com.vn
  donganhland.com.vn
  • Nhà đất bán
  • Cho Thuê

  Hãy nhập địa điểm hoặc tên dự án mà bạn muốn tìm kiếm.
  Ví dụ: bạn muốn tìm dự án Royal City hãy gõ: royal city sau đó ân Enter

  Mời quảng cáo trên Nhadat24h.net
  WebOne - Tạo Website bất động sản chỉ với 1 Click