Bán nhà đất Quận Thanh Xuân giá từ 5 Tỷ đến dưới 7 Tỷ

  Bán căn hộ 107m2 royal city, nguyễn trãi, nhà rất mới, nội thất sịn sò, 2pn, 5.8Bán căn hộ 107m2 royal city, nguyễn trãi, nhà rất mới, nội thất sịn sò, 2pn, 5.8Bán căn hộ 107m2 royal city, nguyễn trãi, nhà rất mới, nội thất sịn sò, 2pn, 5.8Bán căn hộ 107m2 royal city, nguyễn trãi, nhà rất mới, nội thất sịn sò, 2pn, 5.8
  Bán căn hộ 107m2 royal city, nguyễn trãi, nhà rất mới, nội t...

  Khoảng 1 Giờ trước

  Căn hộ chung cưQuận Thanh Xuân

  Nguyễn Đình Hoan
  nguyễn đình hoan
  Vũ hữu, thanh xuân, 37m2, 4 tầng, mt 4.3m. giá 5.3 tỷ.Vũ hữu, thanh xuân, 37m2, 4 tầng, mt 4.3m. giá 5.3 tỷ.Vũ hữu, thanh xuân, 37m2, 4 tầng, mt 4.3m. giá 5.3 tỷ.Vũ hữu, thanh xuân, 37m2, 4 tầng, mt 4.3m. giá 5.3 tỷ.
  Vũ hữu, thanh xuân, 37m2, 4 tầng, mt 4.3m. giá 5.3 tỷ.

  Khoảng 1 Giờ trước

  Nhà trong ngõVũ Hữu

  Nguyễn Tuấn
  nguyễn tuấn

  Hỗ trợ 24/7

  Chính kinh, thanh xuân, 51m2 x 3t, mt 3.6m. giá 5.4 tỷ.Chính kinh, thanh xuân, 51m2 x 3t, mt 3.6m. giá 5.4 tỷ.Chính kinh, thanh xuân, 51m2 x 3t, mt 3.6m. giá 5.4 tỷ.Chính kinh, thanh xuân, 51m2 x 3t, mt 3.6m. giá 5.4 tỷ.
  Chính kinh, thanh xuân, 51m2 x 3t, mt 3.6m. giá 5.4 tỷ.

  Khoảng 1 Giờ trước

  Nhà trong ngõChính Kính

  Nguyễn Tuấn
  nguyễn tuấn

  Hỗ trợ 24/7

  Khương trung, thanh xuân, 32m2 x 5t, mt 3.9m. giá 5,5 tỷ.Khương trung, thanh xuân, 32m2 x 5t, mt 3.9m. giá 5,5 tỷ.Khương trung, thanh xuân, 32m2 x 5t, mt 3.9m. giá 5,5 tỷ.Khương trung, thanh xuân, 32m2 x 5t, mt 3.9m. giá 5,5 tỷ.
  Khương trung, thanh xuân, 32m2 x 5t, mt 3.9m. giá 5,5 tỷ.

  Khoảng 1 Giờ trước

  Nhà trong ngõKhương Trung

  Nguyễn Tuấn
  nguyễn tuấn

  Hỗ trợ 24/7

  Bán nhà đẹp phố nhân hòa - k.doanh - ôtô - 45m2x5t.Bán nhà đẹp phố nhân hòa - k.doanh - ôtô - 45m2x5t.Bán nhà đẹp phố nhân hòa - k.doanh - ôtô - 45m2x5t.Bán nhà đẹp phố nhân hòa - k.doanh - ôtô - 45m2x5t.
  Bán nhà đẹp phố nhân hòa - k.doanh - ôtô - 45m2x5t.

  Khoảng 5 Giờ trước

  Nhà trong ngõNhân Hoà

  Phan Hải Quang
  phan hải quang
  Bán nhà vũ tông phan - kinh doanh - gara ôtô. 50m2x5tBán nhà vũ tông phan - kinh doanh - gara ôtô. 50m2x5tBán nhà vũ tông phan - kinh doanh - gara ôtô. 50m2x5tBán nhà vũ tông phan - kinh doanh - gara ôtô. 50m2x5t
  Bán nhà vũ tông phan - kinh doanh - gara ôtô. 50m2x5t

  Khoảng 5 Giờ trước

  Nhà trong ngõVũ Tông Phan

  Phan Hải Quang
  phan hải quang
  Bán nhà lê trọng tấn - gara ôtô - 2 thoáng - 60m2x4t.Bán nhà lê trọng tấn - gara ôtô - 2 thoáng - 60m2x4t.Bán nhà lê trọng tấn - gara ôtô - 2 thoáng - 60m2x4t.
  Bán nhà lê trọng tấn - gara ôtô - 2 thoáng - 60m2x4t.

  Khoảng 5 Giờ trước

  Nhà trong ngõLê Trọng Tấn

  Phan Hải Quang
  phan hải quang
  Bán nhà đẹp vương thừa vũ - gara ôtô - k.doanh - 6 tỷ 5Bán nhà đẹp vương thừa vũ - gara ôtô - k.doanh - 6 tỷ 5Bán nhà đẹp vương thừa vũ - gara ôtô - k.doanh - 6 tỷ 5
  Bán nhà đẹp vương thừa vũ - gara ôtô - k.doanh - 6 tỷ 5

  Khoảng 5 Giờ trước

  Nhà trong ngõVương Thừa vũ

  Phan Hải Quang
  phan hải quang
  Bán nhà đẹp vương thừa vũ - tặng nội thất- 47m2x5t - 5 tỷ 4Bán nhà đẹp vương thừa vũ - tặng nội thất- 47m2x5t - 5 tỷ 4Bán nhà đẹp vương thừa vũ - tặng nội thất- 47m2x5t - 5 tỷ 4Bán nhà đẹp vương thừa vũ - tặng nội thất- 47m2x5t - 5 tỷ 4
  Bán nhà đẹp vương thừa vũ - tặng nội thất- 47m2x5t - 5 tỷ 4

  Khoảng 5 Giờ trước

  Nhà trong ngõVương Thừa vũ

  Phan Hải Quang
  phan hải quang
  Bán nhà lê trọng tấn - thanh xuân. 2 mặt ngõ. 62m2. 5 tỷ 8Bán nhà lê trọng tấn - thanh xuân. 2 mặt ngõ. 62m2. 5 tỷ 8Bán nhà lê trọng tấn - thanh xuân. 2 mặt ngõ. 62m2. 5 tỷ 8Bán nhà lê trọng tấn - thanh xuân. 2 mặt ngõ. 62m2. 5 tỷ 8
  Bán nhà lê trọng tấn - thanh xuân. 2 mặt ngõ. 62m2. 5 tỷ 8

  Khoảng 5 Giờ trước

  Nhà trong ngõLê Trọng Tấn

  Phan Hải Quang
  phan hải quang
  Bán nhà p.lô nguyễn lân. nhà đẹp - tặng nội thất. 55m2*5t.Bán nhà p.lô nguyễn lân. nhà đẹp - tặng nội thất. 55m2*5t.Bán nhà p.lô nguyễn lân. nhà đẹp - tặng nội thất. 55m2*5t.
  Bán nhà p.lô nguyễn lân. nhà đẹp - tặng nội thất. 55m2*5t.

  Khoảng 5 Giờ trước

  Nhà trong ngõNguyễn Lân

  Phan Hải Quang
  phan hải quang
  Bán nhà p.lô quân đội -thanh xuân. 20m mặt phố.Bán nhà p.lô quân đội -thanh xuân. 20m mặt phố.Bán nhà p.lô quân đội -thanh xuân. 20m mặt phố.
  Bán nhà p.lô quân đội -thanh xuân. 20m mặt phố.

  Khoảng 5 Giờ trước

  Nhà trong ngõTô Vĩnh Diện

  Phan Hải Quang
  phan hải quang
  Bán nhà ngã tư sở - k.doanh - gara ôtô. 48m2 - 7 tỷBán nhà ngã tư sở - k.doanh - gara ôtô. 48m2 - 7 tỷBán nhà ngã tư sở - k.doanh - gara ôtô. 48m2 - 7 tỷBán nhà ngã tư sở - k.doanh - gara ôtô. 48m2 - 7 tỷ
  Bán nhà ngã tư sở - k.doanh - gara ôtô. 48m2 - 7 tỷ

  Khoảng 5 Giờ trước

  Nhà trong ngõNguyễn Trãi

  Phan Hải Quang
  phan hải quang
  Bán nhà lê trọng tấn - k.doanh - ôtô tránh - 5 tỷ 2.Bán nhà lê trọng tấn - k.doanh - ôtô tránh - 5 tỷ 2.
  Bán nhà lê trọng tấn - k.doanh - ôtô tránh - 5 tỷ 2.

  Khoảng 5 Giờ trước

  Nhà trong ngõLê Trọng Tấn

  Phan Hải Quang
  phan hải quang
  Bán nhà mặt ngõ vương thừa vũ - gara ôtô - kinh doanh.Bán nhà mặt ngõ vương thừa vũ - gara ôtô - kinh doanh.Bán nhà mặt ngõ vương thừa vũ - gara ôtô - kinh doanh.Bán nhà mặt ngõ vương thừa vũ - gara ôtô - kinh doanh.
  Bán nhà mặt ngõ vương thừa vũ - gara ôtô - kinh doanh.

  Khoảng 5 Giờ trước

  Nhà trong ngõVương Thừa vũ

  Phan Hải Quang
  phan hải quang
  Bán nhà đẹp tô vĩnh diện - thanh xuân. 2 mặt ngõ. 5 tỷ 4.Bán nhà đẹp tô vĩnh diện - thanh xuân. 2 mặt ngõ. 5 tỷ 4.Bán nhà đẹp tô vĩnh diện - thanh xuân. 2 mặt ngõ. 5 tỷ 4.Bán nhà đẹp tô vĩnh diện - thanh xuân. 2 mặt ngõ. 5 tỷ 4.
  Bán nhà đẹp tô vĩnh diện - thanh xuân. 2 mặt ngõ. 5 tỷ 4.

  Khoảng 5 Giờ trước

  Nhà trong ngõTô Vĩnh Diện

  Phan Hải Quang
  phan hải quang
  Bán nhà lô góc, lê trọng tấn. 45m2 x 5t. 5 tỷ 5.Bán nhà lô góc, lê trọng tấn. 45m2 x 5t. 5 tỷ 5.Bán nhà lô góc, lê trọng tấn. 45m2 x 5t. 5 tỷ 5.
  Bán nhà lô góc, lê trọng tấn. 45m2 x 5t. 5 tỷ 5.

  Khoảng 5 Giờ trước

  Nhà trong ngõLê Trọng Tấn

  Phan Hải Quang
  phan hải quang
  Bán nhà đẹp khu p.lô hoàng đạo thành - gara ôtô. 51m2x4t.Bán nhà đẹp khu p.lô hoàng đạo thành - gara ôtô. 51m2x4t.Bán nhà đẹp khu p.lô hoàng đạo thành - gara ôtô. 51m2x4t.Bán nhà đẹp khu p.lô hoàng đạo thành - gara ôtô. 51m2x4t.
  Bán nhà đẹp khu p.lô hoàng đạo thành - gara ôtô. 51m2x4t.

  Khoảng 5 Giờ trước

  Nhà trong ngõHoàng Đạo Thành

  Phan Hải Quang
  phan hải quang
  Bán nhà đẹp phố phương liệt - lô góc - 20m ra phố - 52m2x5t- 5 tỷ 8.Bán nhà đẹp phố phương liệt - lô góc - 20m ra phố - 52m2x5t- 5 tỷ 8.
  Bán nhà đẹp phố phương liệt - lô góc - 20m ra phố - 52m2x5t-...

  Khoảng 5 Giờ trước

  Nhà trong ngõPhương Liệt

  Phan Hải Quang
  phan hải quang
  Bán nhà phân lô, ô tô đỗ cửa trường chinh 45m, 5t, mt 4m, 6.5 tỷ kinh doanh, vpBán nhà phân lô, ô tô đỗ cửa trường chinh 45m, 5t, mt 4m, 6.5 tỷ kinh doanh, vpBán nhà phân lô, ô tô đỗ cửa trường chinh 45m, 5t, mt 4m, 6.5 tỷ kinh doanh, vpBán nhà phân lô, ô tô đỗ cửa trường chinh 45m, 5t, mt 4m, 6.5 tỷ kinh doanh, vp
  Bán nhà phân lô, ô tô đỗ cửa trường chinh 45m, 5t, mt 4m, 6....

  Khoảng 7 Giờ trước

  Nhà đất thổ cưQuận Thanh Xuân

  Trần Thuấn
  trần thuấn
  • Nhà đất bán
  • Cho Thuê

  Hãy nhập địa điểm hoặc tên dự án mà bạn muốn tìm kiếm.
  Ví dụ: bạn muốn tìm dự án Royal City hãy gõ: royal city sau đó ân Enter

  Mời quảng cáo trên Nhadat24h.net
  WebOne - Tạo Website bất động sản chỉ với 1 Click