Mặt bằng tầng điển hình tòa B

Mặt bằng tầng điển hình tòa B

Căn hộ 01,08,09,16

Căn hộ 01,08,09,16

Căn hộ 02,07,10,15

Căn hộ 02,07,10,15

Căn hộ 03,06,11,14

Căn hộ 03,06,11,14

Căn hộ 04,05,12,13

Căn hộ 04,05,12,13

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này