Bảng Giá Căn hộ Xi Grand Court

TÌNH TRẠNGSẢN PHẨMDIỆN TÍCHGIÁ/M2B.CÔNGTỔNG TIỀN (VNĐ)
select
  
select
 
01 Block A tầng 8-Căn hộ Xi Grand Court 100.06m2 Thỏa thuận Tây bắc Thỏa thuận
02 Block A tầng 8-Căn hộ Xi Grand Court 100.06m2 Thỏa thuận Đông nam Thỏa thuận
03 Block A tầng 8-Căn hộ Xi Grand Court 78.63m2 Thỏa thuận Đông nam Thỏa thuận
04 Block A tầng 8-Căn hộ Xi Grand Court 109.30m2 Thỏa thuận Đông nam Thỏa thuận
05 Block A tầng 8-Căn hộ Xi Grand Court 105.54m2 Thỏa thuận Đông nam Thỏa thuận
06 Block A tầng 8-Căn hộ Xi Grand Court 81.57m2 Thỏa thuận Tây bắc Thỏa thuận
07 Block A tầng 8-Căn hộ Xi Grand Court 80.39m2 Thỏa thuận Tây bắc Thỏa thuận
08 Block A tầng 8-Căn hộ Xi Grand Court 81.58m2 Thỏa thuận Tây bắc Thỏa thuận

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này