Hãy để lại số điện thoại của bạn nếu Ms Oanh chưa trả lời bạn ngay lúc này!