Hãy để lại số điện thoại của bạn nếu Ms Lan chưa trả lời bạn ngay lúc này!