Hãy để lại số điện thoại của bạn nếu Mr. Đức chưa trả lời bạn ngay lúc này!