Hãy để lại số điện thoại của bạn nếu Thuỳ Dương chưa trả lời bạn ngay lúc này!