Hãy để lại số điện thoại của bạn nếu HỒ HIỀN chưa trả lời bạn ngay lúc này!