Hãy để lại số điện thoại của bạn nếu Trần thì thanh tuyền chưa trả lời bạn ngay lúc này!