Hãy để lại số điện thoại của bạn nếu Mr Diệp chưa trả lời bạn ngay lúc này!