Hãy để lại số điện thoại của bạn nếu Ms. Lan chưa trả lời bạn ngay lúc này!