Hãy để lại số điện thoại của bạn nếu Nguyễn thị quỳnh như chưa trả lời bạn ngay lúc này!