Hãy để lại số điện thoại của bạn nếu Hòa chưa trả lời bạn ngay lúc này!