Hãy để lại số điện thoại của bạn nếu Trần thanh bình chưa trả lời bạn ngay lúc này!