Bảng Giá Chung Cư Cao Cấp Centum Wealth

TÌNH TRẠNGSẢN PHẨMDIỆN TÍCHGIÁ/M2B.CÔNGTỔNG TIỀN (VNĐ)
select
  
select
 
A2-1 Chung Cư Cao Cấp Centum Wealth 70.70m2 Thỏa thuận Đông bắc Thỏa thuận
A2-2 Chung Cư Cao Cấp Centum Wealth 70.70m2 Thỏa thuận Tây Nam Thỏa thuận
B9-1 Chung Cư Cao Cấp Centum Wealth 65m2 Thỏa thuận Đông nam Thỏa thuận
B9-2 Chung Cư Cao Cấp Centum Wealth 65m2 Thỏa thuận Tây Nam Thỏa thuận
B9-3 Chung Cư Cao Cấp Centum Wealth 65m2 Thỏa thuận Tây Nam Thỏa thuận
B9-4 Chung Cư Cao Cấp Centum Wealth 65m2 Thỏa thuận Đông nam Thỏa thuận
B6 Chung Cư Cao Cấp Centum Wealth 81.50m2 Thỏa thuận Tây bắc Thỏa thuận
B4 Chung Cư Cao Cấp Centum Wealth 64.50m2 Thỏa thuận Đông bắc Thỏa thuận
B8 Chung Cư Cao Cấp Centum Wealth 81m2 Thỏa thuận Tây Nam Thỏa thuận
B10 Chung Cư Cao Cấp Centum Wealth 74.40m2 Thỏa thuận Đông bắc Thỏa thuận

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này