Bảng Giá Block A tầng 2-12a Căn hộ River City Quận 7

TÌNH TRẠNGSẢN PHẨMDIỆN TÍCHGIÁ/M2B.CÔNGTỔNG TIỀN (VNĐ)
select
  
select
 
01 Block A tầng 2-12a tầng 9-Căn hộ River City Quận 7 85.30m2 Thỏa thuận Tây Nam Thỏa thuận
02 Block A tầng 2-12a tầng 9-Căn hộ River City Quận 7 85.30m2 Thỏa thuận Đông bắc Thỏa thuận
03 Block A tầng 2-12a tầng 9-Căn hộ River City Quận 7 59.60m2 Thỏa thuận Tây Nam Thỏa thuận
05 Block A tầng 2-12a tầng 9-Căn hộ River City Quận 7 50.10m2 Thỏa thuận Tây Nam Thỏa thuận
06 Block A tầng 2-12a tầng 9-Căn hộ River City Quận 7 59.60m2 Thỏa thuận Đông bắc Thỏa thuận
07 Block A tầng 2-12a tầng 9-Căn hộ River City Quận 7 59.60m2 Thỏa thuận Tây Nam Thỏa thuận
08 Block A tầng 2-12a tầng 9-Căn hộ River City Quận 7 77.40m2 Thỏa thuận Đông bắc Thỏa thuận
A09-09 - 66.3m2 59.60m2 Thỏa thuận Tây Nam Thỏa thuận
10 Block A tầng 2-12a tầng 9-Căn hộ River City Quận 7 59.60m2 Thỏa thuận Đông bắc Thỏa thuận
11 Block A tầng 2-12a tầng 9-Căn hộ River City Quận 7 50.10m2 Thỏa thuận Tây Nam Thỏa thuận
12 Block A tầng 2-12a tầng 9-Căn hộ River City Quận 7 59.60m2 Thỏa thuận Đông bắc Thỏa thuận
14 Block A tầng 2-12a tầng 9-Căn hộ River City Quận 7 85.30m2 Thỏa thuận Đông bắc Thỏa thuận
15 Block A tầng 2-12a tầng 9-Căn hộ River City Quận 7 59.60m2 Thỏa thuận Tây Nam Thỏa thuận
17 Block A tầng 2-12a tầng 9-Căn hộ River City Quận 7 85.30m2 Thỏa thuận Tây Nam Thỏa thuận

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này