Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa

0 nhà đất - Tìm trên bản đồ
Chỉ còn 64 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

Chỉ còn 64 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

20/10/2017, lúc: 17 giờ 6 phút

2.12 Tỷ 177Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang

Chỉ còn 65 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

Chỉ còn 65 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

20/10/2017, lúc: 17 giờ 6 phút

2.12 Tỷ 177Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang

Chỉ còn 66 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

Chỉ còn 66 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

20/10/2017, lúc: 17 giờ 6 phút

2.12 Tỷ 177Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang

Chỉ còn 67 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

Chỉ còn 67 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

20/10/2017, lúc: 17 giờ 6 phút

2.12 Tỷ 177Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang

Chỉ còn 69 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

Chỉ còn 69 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

20/10/2017, lúc: 17 giờ 6 phút

2.12 Tỷ 177Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang

Chỉ còn 70 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

Chỉ còn 70 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

20/10/2017, lúc: 17 giờ 6 phút

2.12 Tỷ 177Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang

Chỉ còn 71 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

Chỉ còn 71 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

20/10/2017, lúc: 17 giờ 6 phút

2.12 Tỷ 177Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang

Chỉ còn 58 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

Chỉ còn 58 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

20/10/2017, lúc: 17 giờ 6 phút

2.12 Tỷ 177Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang

Chỉ còn 59 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

Chỉ còn 59 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

20/10/2017, lúc: 17 giờ 6 phút

2.12 Tỷ 177Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang

Chỉ còn 60 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

Chỉ còn 60 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

20/10/2017, lúc: 17 giờ 6 phút

2.12 Tỷ 177Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang

Chỉ còn 75 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

Chỉ còn 75 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

20/10/2017, lúc: 17 giờ 4 phút

2.12 Tỷ 177Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang

Chỉ còn 38 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

Chỉ còn 38 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

20/10/2017, lúc: 17 giờ 4 phút

2.12 Tỷ 177Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang

Chỉ còn 42 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

20/10/2017, lúc: 17 giờ 4 phút

2.12 Tỷ 177Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang

Chỉ còn 43 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

Chỉ còn 43 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

20/10/2017, lúc: 17 giờ 4 phút

2.12 Tỷ 177Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang

Chỉ còn 44 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

Chỉ còn 44 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

20/10/2017, lúc: 17 giờ 4 phút

2.12 Tỷ 177Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang

Chỉ còn 45 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

Chỉ còn 45 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

20/10/2017, lúc: 17 giờ 4 phút

2.12 Tỷ 177Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang

Chỉ còn 36 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

Chỉ còn 36 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

20/10/2017, lúc: 17 giờ 4 phút

2.12 Tỷ 177Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang

Đất nền biệt thự vịnh hạ long chỉ 12tr/m2, sổ đỏ từng nền

Đất nền biệt thự vịnh hạ long chỉ 12tr/m2, sổ đỏ từng nền

20/10/2017, lúc: 16 giờ 52 phút

2.12 Tỷ 177Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang

Chỉ còn 4 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

Chỉ còn 4 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

20/10/2017, lúc: 16 giờ 52 phút

2.12 Tỷ 177Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang

Chỉ còn 9 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

Chỉ còn 9 suất nội bộ đất nền vịnh hạ long, 12tr/m2, sổ đỏ

20/10/2017, lúc: 16 giờ 52 phút

2.12 Tỷ 177Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang

Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa

Bán Biệt thự, Đất biệt thự Khánh Hòa

Bán Biệt thự, Đất biệt thự tại Khánh Hòa

Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa diện tích từ 100m2

Bán Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa giá từ 300 Triệu

Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa diện tích từ 200m2

Biệt thự, Đất biệt thự Huyện Cam Ranh Khánh Hòa

Biệt thự, Đất biệt thự Huyện Cam Lâm Khánh Hòa

Bán Biệt thự, Đất biệt thự tại Vinpearl Premium, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa

Bán Biệt thự, Đất biệt thự tại Khánh Hòa giá dưới 600 Triệu

Biệt thự, Đất biệt thự Huyện Diêm Khánh Khánh Hòa

Bán Biệt thự, Đất biệt thự tại Hòn Tre Island, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa

Bán Biệt thự, Đất biệt thự tại Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa giá từ 5 Tỷ đến dưới 15 Tỷ

Bán Biệt thự, Đất biệt thự tại Nguyễn Tất Thành, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa

Bán Biệt thự, Đất biệt thự chính chủ tại Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa diện tích từ 400m2

Biệt thự, Đất biệt thự Huyện Vạn Ninh Khánh Hòa

Bán Biệt thự, Đất biệt thự chính chủ tại Khánh Hòa

Bán Biệt thự, Đất biệt thự Huyện Ninh Hòa Khánh Hòa

Bán Biệt thự, Đất biệt thự Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa

Bán Biệt thự, Đất biệt thự Huyện Trường Sa Khánh Hòa

  • Bán
  • Mua
  • Cho Thuê
  • Cần thuê

Hãy nhập địa điểm hoặc tên dự án mà bạn muốn tìm kiếm.
Ví dụ: bạn muốn tìm dự án Royal City hãy gõ: royal city sau đó ân Enter

Mời quảng cáo trên Nhadat24h.net
Tạo Website dự án miễn phí