Bảng Giá Block D Căn hộ Scenic Valley

TÌNH TRẠNGSẢN PHẨMDIỆN TÍCHGIÁ/M2B.CÔNGTỔNG TIỀN (VNĐ)
select
  
select
 
D-01 tầng 6-Căn hộ Scenic Valley 75.18m2 Thỏa thuận Đông nam Thỏa thuận
D-02 tầng 6-Căn hộ Scenic Valley 103.34m2 Thỏa thuận Đông nam Thỏa thuận
D-03 tầng 6-Căn hộ Scenic Valley 86.70m2 Thỏa thuận Tây bắc Thỏa thuận
D-04 tầng 6-Căn hộ Scenic Valley 103.53m2 Thỏa thuận Tây bắc Thỏa thuận
D-05 tầng 6-Căn hộ Scenic Valley 102.31m2 Thỏa thuận Tây bắc Thỏa thuận
D-06 tầng 6-Căn hộ Scenic Valley 86.70m2 Thỏa thuận Tây bắc Thỏa thuận
D-07 tầng 6-Căn hộ Scenic Valley 103.34m2 Thỏa thuận Đông nam Thỏa thuận
D-08 tầng 6-Căn hộ Scenic Valley 75.18m2 20.00 Đông nam 1,503,600,000 đ

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này