02 Park 9 Park Hill Premium tầng 14 Times City Park Hill

02 Tầng: 14 Park 9 Park Hill Premium

  • 02 Park 9 Park Hill Premium tầng 14 Times City Park Hill

Park 9 Park Hill Premium

Căn: 02 - Bắc - Nam Thỏa thuận
68.50m2 2 Phòng ngủ2 Phòng WC In

Vị trí bất động sản

Linh Trần

Linh Trần   

Liên hệ

 

 


Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này