Mặt bằng chi tiết căn hộ loại A diện tích 61,8m2

Mặt bằng chi tiết căn hộ loại A diện tích 61,8m2

Mặt bằng chi tiết căn hộ loại B diện tích 63,5m2

Mặt bằng chi tiết căn hộ loại B diện tích 63,5m2

Mặt bằng chi tiết căn hộ loại C diện tích 57,9m2

Mặt bằng chi tiết căn hộ loại C diện tích 57,9m2

Mặt bằng chi tiết căn hộ loại D diện tích 60,5m2

Mặt bằng chi tiết căn hộ loại D diện tích 60,5m2

Mặt bằng điển hình tầng 2 - 8

Mặt bằng điển hình tầng 2 - 8

Mặt bằng tầng 1

Mặt bằng tầng 1

Mặt bằng tầng 9

Mặt bằng tầng 9

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này