Phòng ăn chung cư Parkexim

Phòng ăn chung cư Parkexim

Căn hộ 01, 11 chung cư Parkexim

Căn hộ 01, 11 chung cư Parkexim

Căn hộ 02, 12 chung cư Parkexim

Căn hộ 02, 12 chung cư Parkexim

Căn hộ 03 , 09 chung cư Parkexim

Căn hộ 03 , 09 chung cư Parkexim

Căn hộ 04, 10 chung cư Parkexim

Căn hộ 04, 10 chung cư Parkexim

Căn hộ 05, 07 chung cư Parkexim

Căn hộ 05, 07 chung cư Parkexim

Căn hộ 06, 08 chung cư Parkexim

Căn hộ 06, 08 chung cư Parkexim

Chi tiết căn hộ chung cư Parkexim

Chi tiết căn hộ chung cư Parkexim

Mặt bằng tầng điển hình chung cư Parkexim

Mặt bằng tầng điển hình chung cư Parkexim

Mặt bằng tầng điển hình tấng 21 chung cư Parkexim

Mặt bằng tầng điển hình tấng 21 chung cư Parkexim

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này