Bảng Giá Chung cư Thanh Xuân Complex Chung cư Thanh Xuân Complex

TÌNH TRẠNGSẢN PHẨMDIỆN TÍCHGIÁ/M2B.CÔNGTỔNG TIỀN (VNĐ)
select
  
select
 
Data pager
Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 21 items in 2 pages
Bán căn A01 Chung cư Thanh Xuân Complex 131.90m2 Thỏa thuận Tây bắc Thỏa thuận
Căn A01 Chung cư Thanh Xuân Complex tầng 8 131.90m2 34.10 Tây bắc 4,497,790,000 đ [ Đặt chỗ ]
Căn A18 Chung cư Thanh Xuân Complex tầng 8 131.90m2 32.65 Tây bắc 4,306,535,000 đ [ Đặt chỗ ]
Căn A01 Chung cư Thanh Xuân Complex tầng 14 131.90m2 34.10 Tây bắc 4,497,790,000 đ [ Đặt chỗ ]
Căn A18 Chung cư Thanh Xuân Complex tầng 14 131.90m2 32.65 Tây bắc 4,306,535,000 đ
Căn A16 Chung cư Thanh Xuân Complex tầng 8 126.30m2 34.71 Tây Nam 4,383,873,000 đ
Căn A07 Chung cư Thanh Xuân Complex tầng 14 126.30m2 34.30 Đông bắc 4,332,090,000 đ [ Đặt chỗ ]
Căn A16 Chung cư Thanh Xuân Complex tầng 14 126.30m2 34.71 Tây Nam 4,383,873,000 đ [ Đặt chỗ ]
Căn A07 Chung cư Thanh Xuân Complex tầng 8 126.30m2 34.30 Đông bắc 4,332,090,000 đ
Bán căn A07 Chung cư Thanh Xuân Complex 126.30m2 Thỏa thuận Đông bắc Thỏa thuận
Bán căn A03 Chung cư Thanh Xuân Complex 126.10m2 Thỏa thuận Đông bắc Thỏa thuận
Căn A03 Chung cư Thanh Xuân Complex tầng 8 126.10m2 34.81 Đông bắc 4,389,541,000 đ [ Đặt chỗ ]
Căn A12 Chung cư Thanh Xuân Complex tầng 14 126.10m2 32.94 Tây Nam 4,153,734,000 đ [ Đặt chỗ ]
Căn A12 Chung cư Thanh Xuân Complex tầng 8 126.10m2 32.94 Tây Nam 4,153,734,000 đ [ Đặt chỗ ]
Căn A03 Chung cư Thanh Xuân Complex tầng 14 126.10m2 34.81 Đông bắc 4,389,541,000 đ [ Đặt chỗ ]
Căn A09 Chung cư Thanh Xuân Complex tầng 14 116.50m2 34.64 Đông nam 4,035,560,000 đ
Căn A10 Chung cư Thanh Xuân Complex tầng 14 116.50m2 34.57 Đông nam 4,027,405,000 đ [ Đặt chỗ ]
Căn A09 Chung cư Thanh Xuân Complex tầng 8 116.50m2 34.64 Đông nam 4,035,560,000 đ
Căn A10 Chung cư Thanh Xuân Complex tầng 8 116.50m2 34.57 Đông nam 4,027,405,000 đ [ Đặt chỗ ]
Bán căn A09 Chung cư Thanh Xuân Complex 116.50m2 Thỏa thuận Đông nam Thỏa thuận

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này