Mặt bằng tầng 2-25 chung cư Spark Xuân Mai

Mặt bằng tầng 2-25 chung cư Spark Xuân Mai

Căn hộ A

Căn hộ A

Căn hộ B-49.49M2

Căn hộ B-49.49M2

Căn hộ B- 50.68M2

Căn hộ B- 50.68M2

Căn hộ C-55.09

Căn hộ C-55.09

Căn hộ D1-64.45M2

Căn hộ D1-64.45M2

Căn hộ D2- 65.71M2

Căn hộ D2- 65.71M2

Căn hộ D3- 66.91M2

Căn hộ D3- 66.91M2

Căn hộ E- 69.93M2

Căn hộ E- 69.93M2

Căn hộ F- 69.88M2

Căn hộ F- 69.88M2

Căn hộ G

Căn hộ G

Căn hộ H-89.21M2JPG

Căn hộ H-89.21M2JPG

can-ho-a-r

can-ho-a-r

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này