TẦNGTÌNH TRẠNGSẢN PHẨMDTGIÁ/M2NGỦWCB.CÔNGTỔNG TIỀN
 
select
    
select
 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 742 items in 38 pages
2-A04
Bán căn A04 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 66.91 17.80 22 Tây bắc 1,190,998,000
2-A05
Bán căn A05 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 64.45 17.12 22 Tây bắc 1,103,384,000
2-A06
Bán căn A06 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 79.45 16.30 32 Tây bắc 1,295,035,000
2-A07
Bán căn A07 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 79.45 15.82 32 Tây bắc 1,256,899,000
2-A08
Bán căn A08 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 66.91 16.12 22 Tây bắc 1,078,589,200
2-A09
Bán căn A09 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 89.21 16.12 32 Tây bắc 1,438,065,200
2-A10
Bán căn A10 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 89.21 16.12 32 Đông bắc 1,438,065,200
2-B03
Bán căn B03 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 66.91 17.90 22 Đông bắc 1,197,689,000
2-B04
Bán căn B04 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 64.45 17.55 22 Đông bắc 1,131,097,500
2-B05
Bán căn B05 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 79.45 16.22 32 Đông bắc 1,288,679,000
2-B06
Bán căn B06 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 79.45 Thỏa thuận 32 Đông bắc Thỏa thuận
2-B07
Bán căn B07 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 64.45 17.55 22 Đông bắc 1,131,097,500
2-B08
Bán căn B08 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 79.45 16.71 32 Đông bắc 1,327,609,500
2-C04
Bán căn C04 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 79.45 16.71 32 Đông bắc 1,327,609,500
2-C05
Bán căn C05 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 64.45 17.55 22 Đông bắc 1,131,097,500
2-C06
Bán căn C06 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 79.45 16.71 32 Đông bắc 1,327,609,500
2-C07
Bán căn C07 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 79.45 16.22 32 Đông bắc 1,288,679,000
2-C08
Bán căn C08 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 64.45 17.55 22 Đông bắc 1,131,097,500
2-C09
Bán căn C09 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 66.91 18.25 22 Đông bắc 1,221,107,500
2-C10
Bán căn C10 Chung cư Xuân Mai Sparks Tower 55.05 17.89 21 Tây Nam 984,844,500

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này