Mặt bằng tầng điển hình khối 1 dự án Hinode City

Mặt bằng tầng điển hình khối 1 dự án Hinode City

Mặt bằng tầng điển hình khối 1 dự án Hinode City

Mặt bằng tầng điển hình khối 1 dự án Hinode City

Phòng khách tại dự án Hinode City

Phòng khách tại dự án Hinode City

Hình ảnh căn hộ tại dự án Hinode City

Hình ảnh căn hộ tại dự án Hinode City

Thiết kế căn hộ tại dự án Hinode City

Thiết kế căn hộ tại dự án Hinode City

Căn hộ 76.13m2 đến 76.43m2 dự án Hinode City

Căn hộ 76.13m2 đến 76.43m2 dự án Hinode City

Căn hộ 76.53m2 đến 79.99m2 dự án Hinode City

Căn hộ 76.53m2 đến 79.99m2 dự án Hinode City

Căn hộ 89.21m2 dự án Hinode City

Căn hộ 89.21m2 dự án Hinode City

Căn hộ 98.17m2 dự án Hinode City

Căn hộ 98.17m2 dự án Hinode City

Căn hộ 105.28m2 dự án Hinode City

Căn hộ 105.28m2 dự án Hinode City

Căn hộ 107.12m2 dự án Hinode City

Căn hộ 107.12m2 dự án Hinode City

Căn hộ 126.28m2 dự án Hinode City

Căn hộ 126.28m2 dự án Hinode City

Phòng bếp tại dự án Hinode City

Phòng bếp tại dự án Hinode City

Phòng ngủ tại dự án Hinode City

Phòng ngủ tại dự án Hinode City

Mặt bằng tầng 25-26 tòa Sachi dự án Hinode City

Mặt bằng tầng 25-26 tòa Sachi dự án Hinode City

Mặt bằng tầng 4-24 tòa Sachi dự án Hinode City

Mặt bằng tầng 4-24 tòa Sachi dự án Hinode City

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này