Sơ đồ phân lô KĐT Phú Lương

Sơ đồ phân lô KĐT Phú Lương

Mặt bằng tổng thể dự án

Mặt bằng tổng thể dự án

Mẫu BT1, BT2, BT3, BT4 KĐT Phú Lương

Mẫu BT1, BT2, BT3, BT4 KĐT Phú Lương

Mẫu BT5, BT6, BT7, BT8 KĐT Phú Lương

Mẫu BT5, BT6, BT7, BT8 KĐT Phú Lương

Mẫu BT11, BT12, BT13, BT17, BT18 KĐT Phú Lương

Mẫu BT11, BT12, BT13, BT17, BT18 KĐT Phú Lương

Mẫu LK 29, LK30, LK31, LK32, LK33...LK39 KĐT Phú L

Mẫu LK 29, LK30, LK31, LK32, LK33...LK39 KĐT Phú L

IMG_0808

IMG_0808

IMG_0809

IMG_0809

IMG_0810

IMG_0810

IMG_0811

IMG_0811

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này