Plan_1125

Plan_1125

Phoi Canh(night)1125

Phoi Canh(night)1125

phoi canh 2

phoi canh 2

6

6

6666

6666

3

3

1

1

10

10

2

2

13

13

15

15

11

11

12

12

9

9

8

8

7

7

4

4

99_r1_c1

99_r1_c1

Mặt bằng tổng thể GoldMark City

Mặt bằng tổng thể GoldMark City

Phối cảnh GoldMark City 1

Phối cảnh GoldMark City 1

Phối cảnh GoldMark City 2

Phối cảnh GoldMark City 2

Trung Tâm Thương Mại

Trung Tâm Thương Mại

Bên trong GoldMark

Bên trong GoldMark

Các Block

Các Block

Công viên xanh tại GoldMark City

Công viên xanh tại GoldMark City

Phối cảnh các tòa chung cư

Phối cảnh các tòa chung cư

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này