Căn hộ 7A 7B

Căn hộ 7A 7B

Căn hộ 8A 8B

Căn hộ 8A 8B

Căn hộ 3A 3B

Căn hộ 3A 3B

Căn hộ 4A 4B 5A

Căn hộ 4A 4B 5A

Căn hộ 9A 9B

Căn hộ 9A 9B

Căn hộ 5B 6A 6B

Căn hộ 5B 6A 6B

Căn hộ 1A 1B

Căn hộ 1A 1B

Căn hộ 2A 2B

Căn hộ 2A 2B

Mặt bằng tầng điển hình tòa P6

Mặt bằng tầng điển hình tòa P6

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này