Bảng Giá Long Cảnh Đông Khu đô thị VinHomes Thăng Long

TÌNH TRẠNGSẢN PHẨMDIỆN TÍCHGIÁ/M2B.CÔNGTỔNG TIỀN (VNĐ)
select
  
select
 
Data pager
Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 21 items in 2 pages
Long Cảnh Đông lô LCD1-SL08 298.94m2 61.75 Đông nam 18,459,545,000 đ
Long Cảnh Đông lô LCD1-SL12 298.94m2 61.28 Đông nam 18,319,043,200 đ
Long Cảnh Đông lô LCD2-SL11A 280.30m2 51.82 Tây Nam 14,525,146,000 đ
Long Cảnh Đông lô LCD2-SL15 280.30m2 51.16 Tây Nam 14,340,148,000 đ
Long Cảnh Đông lô LCD2-SL08 280.30m2 Thỏa thuận Tây Nam Thỏa thuận
Long Cảnh Đông lô LCD2-SL12 280.30m2 Thỏa thuận Tây Nam Thỏa thuận
LONG CẢNH ĐÔNG LCD2-SL23 274.81m2 53.27 Tây Nam 14,639,128,700 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh Đông LCD2-SL25 274.81m2 59.39 Tây Nam 16,320,965,900 đ
Long Cảnh Đông LCD2-SL31 274.81m2 54.06 Nam 14,856,228,600 đ
Long Cảnh Đông lô LCD2-SL01 274.81m2 54.69 Tây Nam 15,029,358,900 đ
Long Cảnh Đông LCD2-SL03 274.81m2 52.60 Tây Nam 14,455,006,000 đ
Long Cảnh Đông LCD2-SL05 274.81m2 61.43 Tây Nam 16,881,578,300 đ
Long Cảnh Đông LCD2-SL17 274.81m2 Thỏa thuận Tây Nam Thỏa thuận
Long Cảnh Đông lô LCD2-SL07 274.81m2 53.89 Tây Nam 14,809,510,900 đ
Long Cảnh Đông LCD2-SL09 274.81m2 55.26 Tây Nam 15,186,000,600 đ
Long Cảnh Đông LCD2-SL19 274.81m2 47.21 Tây Nam 12,973,780,100 đ
Long Cảnh Đông LCD2-SL21 274.81m2 47.57 Tây Nam 13,072,711,700 đ
Long Cảnh Đông lô LCD2-SL27 274.81m2 46.59 Tây Nam 12,803,397,900 đ [ Đặt chỗ ]
Long Cảnh Đông LCD2-SL29 274.81m2 57.79 Nam 15,881,269,900 đ
Long Cảnh Đông LCD2-SL33 274.81m2 53.55 Nam 14,716,075,500 đ [ Đặt chỗ ]

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này