Bảng Giá Long Hưng Khu đô thị VinHomes Thăng Long

TÌNH TRẠNGSẢN PHẨMDIỆN TÍCHGIÁ/M2B.CÔNGTỔNG TIỀN (VNĐ)
select
  
select
 
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 155 items in 8 pages
Long Hưng lô LH4-SL57 296.22m2 25.11 Đông nam 7,438,084,200 đ [ Đặt chỗ ]
Long Hưng lô LH4-SL59 296.20m2 25.11 Đông nam 7,437,582,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Hưng lô LH4-SL61 296.20m2 25.21 Đông nam 7,467,202,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Hưng lô LH4-SL63 296.20m2 25.21 Đông nam 7,467,202,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Hưng lô LH4-SL65 296.20m2 25.21 Đông nam 7,467,202,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Hưng lô LH4-SL67 296.20m2 25.21 Đông nam 7,467,202,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Hưng lô LH4-SL69 296.20m2 25.85 Đông nam 7,656,770,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Hưng lô LH4-SL71 296.20m2 25.95 Đông nam 7,686,390,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Hưng lô LH3-SL02A 296.20m2 23.84 Tây bắc 7,061,408,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Hưng lô LH3-SL08 296.20m2 24.48 Tây bắc 7,250,976,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Hưng lô LH3-SL10 296.20m2 23.95 Tây bắc 7,093,990,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Hưng lô LH3-SL12 296.20m2 23.95 Tây bắc 7,093,990,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Hưng lô LH3-SL14 296.20m2 23.95 Tây bắc 7,093,990,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Hưng lô LH3-SL16 296.20m2 23.95 Tây bắc 7,093,990,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Hưng lô LH3-SL20 296.20m2 23.84 Tây bắc 7,061,408,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Hưng lô LH3-SL22 296.20m2 23.84 Tây bắc 7,061,408,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Hưng lô LH3-SL24 296.20m2 23.84 Tây bắc 7,061,408,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Hưng lô LH3-SL26 296.20m2 23.74 Tây bắc 7,031,788,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Hưng lô LH3-SL30 296.20m2 23.74 Tây bắc 7,031,788,000 đ [ Đặt chỗ ]
Long Hưng lô LH3-SL32 296.20m2 23.74 Tây bắc 7,031,788,000 đ [ Đặt chỗ ]

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này