Mặt bằng tầng điển hình Block A

Mặt bằng tầng điển hình Block A

Mặt bằng căn 51.92m2 A1 A6 A9 A14

Mặt bằng căn 51.92m2 A1 A6 A9 A14

Mặt bằng tầng điển hình 3 tòa

Mặt bằng tầng điển hình 3 tòa

Mặt bằng căn 38.1m2 A7 A8 A15 A16

Mặt bằng căn 38.1m2 A7 A8 A15 A16

Mặt bằng căn 36.8m2 A3 A4 A11 A12

Mặt bằng căn 36.8m2 A3 A4 A11 A12

Mặt bằng căn 49.6m2 A2 A5 A10 A13

Mặt bằng căn 49.6m2 A2 A5 A10 A13

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này