Mặt bằng tháp A

Mặt bằng tháp A

Mặt bằng tháp B

Mặt bằng tháp B

Mặt bằng tổng thể dự án

Mặt bằng tổng thể dự án

Diện tích các căn hộ

Diện tích các căn hộ

Căn số 11

Căn số 11

Căn số 10

Căn số 10

Căn số 09

Căn số 09

Căn số 08

Căn số 08

Căn số 07

Căn số 07

Căn số 03 05

Căn số 03 05

Căn số 02 04 06

Căn số 02 04 06

Căn số 01

Căn số 01

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này