Mua bán căn hộ chung cư tại Summit Building, Quận Cầu Giấy mới nhất

  Bán căn 2pn summit building trần duy hưng full nội thất giá chỉ 5 tỷ
  Bán căn 2pn summit building trần duy hưng full nội thất giá chỉ 5 tỷ
  Bán căn 2pn summit building trần duy hưng full nội thất giá chỉ 5 tỷ
  Bán căn 2pn summit building trần duy hưng full nội thất giá chỉ 5 tỷ
  Bán căn 2pn summit building trần duy hưng full nội thất giá ...

  7/5/2024, lúc: 8 giờ 6 phút

  Căn hộ chung cưSummit Building
  Chí Cương
  chí cương

  Hỗ trợ 24/7

  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện, giá bán từ 55tr/m2 full nội thất
  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện, giá bán từ 55tr/m2 full nội thất
  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện, giá bán từ 55tr/m2 full nội thất
  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện, giá bán từ 55tr/m2 full nội thất
  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện, giá bán từ 55...

  9/11/2023, lúc: 9 giờ 13 phút

  Căn hộ chung cưSummit Building
  Chí Cương
  chí cương

  Hỗ trợ 24/7

  Bán căn góc 3pn summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ từ 5,6 tỷ
  Bán căn góc 3pn summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ từ 5,6 tỷ
  Bán căn góc 3pn summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ từ 5,6 tỷ
  Bán căn góc 3pn summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ từ 5,6 tỷ
  Bán căn góc 3pn summit building trần duy hưng. full nội thất...

  9/11/2023, lúc: 9 giờ 13 phút

  Căn hộ chung cưSummit Building
  Chí Cương
  chí cương

  Hỗ trợ 24/7

  Bán căn 3pn full nội thất summit building trần duy hưng giá chỉ từ 5 5 tỷ
  Bán căn 3pn full nội thất summit building trần duy hưng giá chỉ từ 5 5 tỷ
  Bán căn 3pn full nội thất summit building trần duy hưng giá chỉ từ 5 5 tỷ
  Bán căn 3pn full nội thất summit building trần duy hưng giá chỉ từ 5 5 tỷ
  Bán căn 3pn full nội thất summit building trần duy hưng giá ...

  7/11/2023, lúc: 9 giờ 24 phút

  Căn hộ chung cưSummit Building
  Chí Cương
  chí cương

  Hỗ trợ 24/7

  Bán căn hộ 2pn full nội thất summit building trần duy hưng. giá chỉ từ 4,9 tỷ
  Bán căn hộ 2pn full nội thất summit building trần duy hưng. giá chỉ từ 4,9 tỷ
  Bán căn hộ 2pn full nội thất summit building trần duy hưng. giá chỉ từ 4,9 tỷ
  Bán căn hộ 2pn full nội thất summit building trần duy hưng. giá chỉ từ 4,9 tỷ
  Bán căn hộ 2pn full nội thất summit building trần duy hưng. ...

  7/11/2023, lúc: 9 giờ 24 phút

  Căn hộ chung cưSummit Building
  Chí Cương
  chí cương

  Hỗ trợ 24/7

  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện, giá chỉ từ 55tr/m2 full nội thất
  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện, giá chỉ từ 55tr/m2 full nội thất
  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện, giá chỉ từ 55tr/m2 full nội thất
  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện, giá chỉ từ 55tr/m2 full nội thất
  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện, giá chỉ từ 55...

  7/11/2023, lúc: 9 giờ 23 phút

  Căn hộ chung cưSummit Building
  Chí Cương
  chí cương

  Hỗ trợ 24/7

  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện căn hộ. giá bán chỉ từ 55tr/m2
  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện căn hộ. giá bán chỉ từ 55tr/m2
  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện căn hộ. giá bán chỉ từ 55tr/m2
  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện căn hộ. giá bán chỉ từ 55tr/m2
  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện căn hộ. giá bá...

  4/11/2023, lúc: 9 giờ 58 phút

  Căn hộ chung cưSummit Building
  Chí Cương
  chí cương

  Hỗ trợ 24/7

  Bán căn hộ 3pn summit building trần duy hưng giá chỉ từ 5 6 tỷ
  Bán căn hộ 3pn summit building trần duy hưng giá chỉ từ 5 6 tỷ
  Bán căn hộ 3pn summit building trần duy hưng giá chỉ từ 5 6 tỷ
  Bán căn hộ 3pn summit building trần duy hưng giá chỉ từ 5 6 tỷ
  Bán căn hộ 3pn summit building trần duy hưng giá chỉ từ 5 6 ...

  4/11/2023, lúc: 9 giờ 58 phút

  Căn hộ chung cưSummit Building
  Chí Cương
  chí cương

  Hỗ trợ 24/7

  Summit building đang hoàn thiện, giá từ 55tr/m2. ck 5%, tặng quà tới 300tr
  Summit building đang hoàn thiện, giá từ 55tr/m2. ck 5%, tặng quà tới 300tr
  Summit building đang hoàn thiện, giá từ 55tr/m2. ck 5%, tặng quà tới 300tr
  Summit building đang hoàn thiện, giá từ 55tr/m2. ck 5%, tặng quà tới 300tr
  Summit building đang hoàn thiện, giá từ 55tr/m2. ck 5%, tặng...

  3/11/2023, lúc: 9 giờ 18 phút

  Căn hộ chung cưSummit Building
  Chí Cương
  chí cương

  Hỗ trợ 24/7

  Summit building 216 trần duy hưng, căn 3pn chỉ từ 5,5 tỷ
  Summit building 216 trần duy hưng, căn 3pn chỉ từ 5,5 tỷ
  Summit building 216 trần duy hưng, căn 3pn chỉ từ 5,5 tỷ
  Summit building 216 trần duy hưng, căn 3pn chỉ từ 5,5 tỷ
  Summit building 216 trần duy hưng, căn 3pn chỉ từ 5,5 tỷ

  3/11/2023, lúc: 9 giờ 18 phút

  Căn hộ chung cưSummit Building
  Chí Cương
  chí cương

  Hỗ trợ 24/7

  Bán căn 2pn summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ từ 4,95 tỷ
  Bán căn 2pn summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ từ 4,95 tỷ
  Bán căn 2pn summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ từ 4,95 tỷ
  Bán căn 2pn summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ từ 4,95 tỷ
  Bán căn 2pn summit building trần duy hưng. full nội thất, gi...

  3/11/2023, lúc: 9 giờ 17 phút

  Căn hộ chung cưSummit Building
  Chí Cương
  chí cương

  Hỗ trợ 24/7

  Bán căn 3pn summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ từ 5,6 tỷ
  Bán căn 3pn summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ từ 5,6 tỷ
  Bán căn 3pn summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ từ 5,6 tỷ
  Bán căn 3pn summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ từ 5,6 tỷ
  Bán căn 3pn summit building trần duy hưng. full nội thất, gi...

  2/11/2023, lúc: 8 giờ 49 phút

  Căn hộ chung cưSummit Building
  Chí Cương
  chí cương

  Hỗ trợ 24/7

  Bán căn 2pn summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ từ 4,9 tỷ
  Bán căn 2pn summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ từ 4,9 tỷ
  Bán căn 2pn summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ từ 4,9 tỷ
  Bán căn 2pn summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ từ 4,9 tỷ
  Bán căn 2pn summit building trần duy hưng. full nội thất, gi...

  2/11/2023, lúc: 8 giờ 49 phút

  Căn hộ chung cưSummit Building
  Chí Cương
  chí cương

  Hỗ trợ 24/7

  Bán căn hộ 3pn full nội thất summit building. giá từ 5,6 tỷ/căn, ck tới 5% gtch
  Bán căn hộ 3pn full nội thất summit building. giá từ 5,6 tỷ/căn, ck tới 5% gtch
  Bán căn hộ 3pn full nội thất summit building. giá từ 5,6 tỷ/căn, ck tới 5% gtch
  Bán căn hộ 3pn full nội thất summit building. giá từ 5,6 tỷ/căn, ck tới 5% gtch
  Bán căn hộ 3pn full nội thất summit building. giá từ 5,6 tỷ/...

  30/10/2023, lúc: 8 giờ 55 phút

  Căn hộ chung cưSummit Building
  Chí Cương
  chí cương

  Hỗ trợ 24/7

  Summit building đang hoàn thiện căn hộ, giá chỉ từ 55tr/m2. ck tới 5% gtch
  Summit building đang hoàn thiện căn hộ, giá chỉ từ 55tr/m2. ck tới 5% gtch
  Summit building đang hoàn thiện căn hộ, giá chỉ từ 55tr/m2. ck tới 5% gtch
  Summit building đang hoàn thiện căn hộ, giá chỉ từ 55tr/m2. ck tới 5% gtch
  Summit building đang hoàn thiện căn hộ, giá chỉ từ 55tr/m2. ...

  30/10/2023, lúc: 8 giờ 55 phút

  Căn hộ chung cưSummit Building
  Chí Cương
  chí cương

  Hỗ trợ 24/7

  Bán căn hộ summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ 5,6 tỷ
  Bán căn hộ summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ 5,6 tỷ
  Bán căn hộ summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ 5,6 tỷ
  Bán căn hộ summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ 5,6 tỷ
  Bán căn hộ summit building trần duy hưng. full nội thất, giá...

  28/10/2023, lúc: 9 giờ 14 phút

  Căn hộ chung cưSummit Building
  Chí Cương
  chí cương

  Hỗ trợ 24/7

  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện căn hộ, giá chỉ từ 55tr/m2 full nt
  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện căn hộ, giá chỉ từ 55tr/m2 full nt
  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện căn hộ, giá chỉ từ 55tr/m2 full nt
  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện căn hộ, giá chỉ từ 55tr/m2 full nt
  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện căn hộ, giá ch...

  28/10/2023, lúc: 9 giờ 14 phút

  Căn hộ chung cưSummit Building
  Chí Cương
  chí cương

  Hỗ trợ 24/7

  Bán căn hộ 3pn summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ từ 5,6 tỷ
  Bán căn hộ 3pn summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ từ 5,6 tỷ
  Bán căn hộ 3pn summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ từ 5,6 tỷ
  Bán căn hộ 3pn summit building trần duy hưng. full nội thất, giá chỉ từ 5,6 tỷ
  Bán căn hộ 3pn summit building trần duy hưng. full nội thất,...

  27/10/2023, lúc: 9 giờ 30 phút

  Căn hộ chung cưSummit Building
  Chí Cương
  chí cương

  Hỗ trợ 24/7

  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện. full nội thất, giá chỉ từ 55tr/m2
  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện. full nội thất, giá chỉ từ 55tr/m2
  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện. full nội thất, giá chỉ từ 55tr/m2
  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện. full nội thất, giá chỉ từ 55tr/m2
  Summit building trần duy hưng đang hoàn thiện. full nội thất...

  27/10/2023, lúc: 9 giờ 30 phút

  Căn hộ chung cưSummit Building
  Chí Cương
  chí cương

  Hỗ trợ 24/7

  Căn hộ chung cư cạnh trường chuyên hà nội amsterdam
  Căn hộ chung cư cạnh trường chuyên hà nội amsterdam
  Căn hộ chung cư cạnh trường chuyên hà nội amsterdam
  Căn hộ chung cư cạnh trường chuyên hà nội amsterdam
  Căn hộ chung cư cạnh trường chuyên hà nội amsterdam

  14/12/2022, lúc: 12 giờ 44 phút

  Căn hộ chung cưSummit Building
  Nguyễn Vân Trang
  nguyễn vân trang

  Hỗ trợ 24/7

  Tên dự án: Tổ hợp chung cư và văn phòng Summit Building
  Vị trí: Số 216 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
  Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long Hà Nội – Veracity
  Đơn vị thiết kế: Công ty Cổ phần Ecoland
  Đơn vị tư vấn, thẩm định an ninh, an toàn: UL
  Đơn vị tổng thầu EPC: IBS
  Đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc: Studio 8
  Diện tích đất dự án: 2.373m2
  Diện tích xây dựng: 1.186m2
  Mật độ xây dựng: 50%
  Tổng diện tích sàn xây dựng: 52.217,5 m2
  Diện tích sàn tầng nổi: 41.527,5 m2
  Diện tích hầm: 10.690 m2
  Số căn hộ diện tích từ 86,4 m2 đến 145,4 m2: 288 căn hộ
  Tầng nổi: 35 tầng
  Tầng hầm: 4 tầng bao gồm 1 tầng lửng
  Khối đế thương mại: Tầng 1 – 3
  Khối căn hộ cao cấp: Tầng 4 – 35
  Số tầng hầm: 5 tầng
  Tầng hầm 4 chức năng để xe: 2.373 m2
  Tầng hầm 3 chức năng để xe: 2.373 m2
  Tầng hầm 2 chức năng để xe: 2.373 m2
  Tầng lửng hầm chức năng để xe: 1.198 m2
  Tầng hầm 1 chức năng thương mại dịch vụ: 2.373 m2.
  • Nhà đất bán
  • Cho Thuê

  Hãy nhập địa điểm hoặc tên dự án mà bạn muốn tìm kiếm.
  Ví dụ: bạn muốn tìm dự án Royal City hãy gõ: royal city sau đó ân Enter

  Trợ lý ảoTrợ lý ảo Nhadat24h.net A.I
  Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Bất Động Sản. Hãy thử làm khó tôi bằng những câu hỏi hóc búa nhất (*_>) .

  Summit Building 216 Cầu Giấy

  Summit Building, Cầu Giấy, Hà Nội

  The Summit 216 là dự án khu tổ hợp văn phòng, căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại. Căn hộ kiểu mới ứng dụng hệ thống công nghệ thông minh Smart Building và Smart Home, nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng cùng nhiều tiện ích cao cấp. Summit Building sẽ mang đến cho cư dân không gian sống đẳng cấp

  23 Tin rao bán tại Summit Building 216 Cầu Giấy

  Cơ cấu sản phẩm Summit Building 216 Cầu Giấy

  5 Môi giới bán Summit Building 216 Cầu Giấy

  Mời quảng cáo trên Nhadat24h.net

  Dự án cùng khu vực

  WebOne - Tạo Website bất động sản chỉ với 1 Click