Căn hộ CH1 diện tích 56.6M2

Căn hộ CH1 diện tích 56.6M2

Căn hộ CH2 diện tích 83.7M2

Căn hộ CH2 diện tích 83.7M2

Căn hộ CH3 diện tích 103.6 M2

Căn hộ CH3 diện tích 103.6 M2

Căn hộ CH4 diện tích 79 M2

Căn hộ CH4 diện tích 79 M2

Căn hộ CH5 diện tích 79 M2

Căn hộ CH5 diện tích 79 M2

Căn hộ CH6 diện tích 103.6 M2

Căn hộ CH6 diện tích 103.6 M2

Căn hộ CH7 diện tích 45.8 M2

Căn hộ CH7 diện tích 45.8 M2

Căn hộ CH8 diện tích 75.2 M2

Căn hộ CH8 diện tích 75.2 M2

Mặt bằng tầng điển hình chung cư Condominium Yên H

Mặt bằng tầng điển hình chung cư Condominium Yên H

Phối cảnh nội thất

Phối cảnh nội thất

Mặt bằng tầng 08 đến 12

Mặt bằng tầng 08 đến 12

Mặt bằng tầng 02 đến 07

Mặt bằng tầng 02 đến 07

Căn hộ 88.6m2

Căn hộ 88.6m2

Căn hộ 68m2

Căn hộ 68m2

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này