CH1 Scitech Tower

CH1 Scitech Tower

CH2 5 Scitech Tower

CH2 5 Scitech Tower

CH3 4 Scitech Tower

CH3 4 Scitech Tower

CH6 Scitech Tower

CH6 Scitech Tower

CH7 Scitech Tower

CH7 Scitech Tower

CH8 Scitech Tower

CH8 Scitech Tower

CH10 Scitech Tower

CH10 Scitech Tower

Mặt bằng tầng điển hình

Mặt bằng tầng điển hình

Tầng hầm 2  Scitech Tower

Tầng hầm 2 Scitech Tower

Yêu cầu gọi điện tư vấn
Là Saler? Bạn có thể
Thuê lại Website này